Rất nhiều nơi vẫn còn đang dùng illustrator các phiên bản củ với nhiều lý do sợ nặng máy, hay đã quen dùng... mai này khi luật bản quyền có hiệu lực, cái gì cũng mua thì không dễ xài được các phiên bản mới ra lò.

Mình sẽ hướng dẫn cách thao tác dàn trang PDF nhiều trang trên illustrator CS2 (Công ty mình chỉ mua bản quyền phiên bản này  ). Những phiên bản khác không khác nhiều

1. Thiết lập nhiều trang trên AI


  • bạn tạo mới 1 file ai có kích thước lớn đủ dàn tất cả trang. Ví dụ bạn cần làm 1 file PDF có 12 trang A4 (với file in thành sách luôn có số trang là bội số của 4), bạn hãy xếp các trang thành 4 cột, 3 dòng (4 x 3 = 12 trang). Vậy kích thước của file AI sẽ là 840 mm x 891 mm (chiều ngang là 4 x 210 mm = 840 mm, chiều đứng 3 x 297 mm = 891 mm)
  • Vẽ 12 hình chữ nhật kích thước A4 (210 mm x 297 mm) đại diện cho 12 trang xếp thành 3 dải, 4 hàng


2. Lưu file theo định dạng PDF nhiều trang
 
  • Mở hộp thoại print (File > print)


    chú ý: chọn Setup > Crop ArtWork to: ArtBoard; Tiling: Tile Full Pages
  • Lưu file: Chọn File > Save as: Adobe PDF
    Lưu ý: kiểm chọn Create Multi-page PDF from Pages Tile